Urząd Gminy Filipów

Sesja Rady Gminy Filipów

Kadencja 2018-2023

W tej chwili nie prowadzimy transmisji.

Nagrania z sesji udostępniamy w naszym serwisie VOD: https://vod.filipow.pl