Urząd Gminy Filipów

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 523335-N-2020 dnia 13.03.2020r. pn.
„Remont wraz z przebudową budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Motulach”

BIP UG: http://filipow.biuletyn.net/?bip=2&cid=34&id=2195

Transmisja z otwarcia ofert: 02.04.2020r. godz. 10:15
Jeżeli obraz się nie wyświetla, odśwież stronę.

Komunikat Urzędu Zamówień Publicznych
Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych, uprzejmie informuje, co następuje:

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.